Ημέρα: 9 Οκτωβρίου 2016

Η Ραλλού Καρατζά και το θέατρο «Ερυθρά Κρήνη»

Το ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο την εποχή του Διαφωτισμού γεννήθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες λόγιων. Τη φροντίδα των παραστάσεων αναλάμβαναν ερασιτέχνες καθώς δεν είχε εμφανισθεί ακόμη στο ελληνικό θέατρο ο ειδικός καλλιτέχνης θεατράνθρωπος. Οι […]