Ημέρα: 29 Μαΐου 2015

Ο Χορός των Ροδιών και η Αναΐτις

Το ρόδι αποτελεί για τους Αρμένιους ένα από τα πλέον διαδεδομένα σύμβολα. Ήδη από τους αρχαίους μύθους τους, εθεωρείτο σύμβολο γονιμότητας και καλοτυχίας και στην λαϊκή τους παράδοση θεωρείται ασπίδα για το […]