Μήνας: Ιουνίου 2015

Γκαγκαούζες της Βεσσαραβίας

Οι Γκαγκαούζοι είναι ένας περήφανος βαλκανικός λαός που αριθμεί περί τα 250.000 άτομα. Περισσότεροι από τους μισούς ή το 60% (150.000) ζουν στην Μολδαβία εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα (130.000) στην […]