Ημέρα: 18 Απριλίου 2015

Ματίς και Μυκήνες στην «Μάχη του Ηρακλη με τις Αμαζόνες» του Παρθένη

Μορφολογία Κρητομυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας του 2000 με 1500 π.Χ., Αυστρογερμανικός Ρεσεσισμός τέλους 19ου αιώνα, κυριαρχία των ζωντανών βασικών χρωμάτων του Γαλλικού Μεταϊμπρεσιονισμού και βυζαντινή αγιογραφία, συνθέτουν με τρόπο ενιαίο και συνεκτικό, χωρίς να […]