Ημέρα: 12 Νοεμβρίου 2015

O Sebastian των Cockney Rebel είσαι εσύ, είμαι εγώ…

Ελάχιστες ιδιότητες, όχι πολλές, αρκούν για να συνθέσουν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ του Αξιοσημείωτου και του Απλού ανθρώπου: το εύρος των εμπειριών του πρώτου, η ένταση των βιωμάτων του, η απήχηση λόγων […]