Ημέρα: 27 Φεβρουαρίου 2015

«Παρελθόν και Μέλλον». Τρίπτυχο για τις οδυνηρές συνέπειες μιας μοιχείας.

Η σειρά των τριών πινάκων που δημιούργησε ο Augustus Egg το 1858 οι οποίοι προορίζονταν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο τρίπτυχο (η σειρά αν και αρχικώς ήταν ανώνυμη πήρε τον τίτλο «Past […]