Ημέρα: 20 Φεβρουαρίου 2015

Το «Blow-Up» και ο Αμφιβάλλων Θωμάς

Μια «μεγεθυμένη» αλήθεια είναι αξιωματικά (ως μεγεθυμένη) «παραμορφωμένη» καταντώντας έτσι ψεύδος. Όπως αντίστοιχα, ένα «μεγεθυμένο» ψεύδος μπορεί να έχει «μεγεθυνθεί» τόσο ώστε να εκλαμβάνεται τελικά ως αλήθεια. Βασιζόμενος σε αυτήν την διπλή […]