Ημέρα: 20 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ιουδίθ – Σαλώμη του Κλιμτ

Μία από τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης που ενέπνευσε αρκετούς ζωγράφους και γλύπτες ήταν και ο αποκεφαλισμός του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Ο Ολοφέρνης, περσικής καταγωγής στρατηγός των Ασσυρίων στις διαταγές του […]